ਕੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਕਮਾਈ ਹੈ

ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਝ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਉਲਾਂਭਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਘਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਂਦੇ …

Read More