ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਾਰਕ

ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਮੈਨੂੰ, ਪੁੱਤ ਲਗਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਲੱਗਦੇ ਮਾਵਾਂ ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਲੱਗਦੇ ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਵਾਂਗ ਭਰਾਵਾਂ ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਬਾਬੇ ਵਾਕਣ ਪੱਤਰ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਕੁਝ ਰੁਖ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ …

Read More

ਢਾਬ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ

ਢਾਬ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਪੱਤੀ ਪਤੂਹੀ , ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਢਾਬ ਦੇ ਪੱਛਮੀ-ਦੱਖਣੀ ਕੋਨੇ ਤੇ ਸਥਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਸੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। …

Read More

ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਢਾਬ

ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਢਾਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੂੰਜੇ ਤੇ ਸਥਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਢਾਬ ਲਈ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕਨਾਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ …

Read More