ਢਾਬ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ

ਢਾਬ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਪੱਤੀ ਪਤੂਹੀ , ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਢਾਬ ਦੇ ਪੱਛਮੀ-ਦੱਖਣੀ ਕੋਨੇ ਤੇ ਸਥਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਸੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। …

Read More