Sahota & Sahota Show.

Gurpreet Singh Lucky

ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ

ਸਹੋਤਾ ਐਂਡ ਸਹੋਤਾ ਸ਼ੋਅ- ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਹਟ ਕੇ”
ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨਾਲ