European

————NRI UNITED KINGDOM

Rashpal Singh Pala

Kulwinder Singh Sahota

Ajmer Singh Sihota

Sardara Singh Sahota

Joginder Singh Sahota

Paramjit Singh Sahota

Nippy Singh Sihota

Daljit Singh Sihota

Jasvir Singh Sahota

Avtar Singh Sahota

Sukhwinder Singh Sahota

Singh Sahota

Jagminder Singh Sahota

Mentu Sahota

————NRI GERMANY

Charanjit Batish