Americans

Baljit Singh Sahota

Charajit Singh Sihota

Kirpal Singh Sahota

Nirmal Singh USA

Harbhajan Singh Sahota

Dilbagh Singh Sihota

Arvinder Singh Billa

Darshan Singh Sahota

Jasjit Singh Sahota

Onkar Singh Sahota

Mohinder Singh Jhajj

Darshan Singh Babbi

Surinder Singh Dhaliwal

Tirath Singh Sahota

Rippy Sahota

Narinder Singh Sahota

Parminder Singh Sahota

Mandeep Singh Sahota

Mala Sahota

Amrik Singh Sahota

Hardeep Singh Uppal

Amarjit Singh Sahota

Narinder Singh Sahota

Kulwant Singh Sahota

Baldev Singh Sahota

Harnek Singh Sahota

Tirath Singh Sahota

Amarpal Singh Sahota

Mohinder Singh Sahota

Hardeep Singh Laddi

Sharanjit Singh Shigani

Nachhatar Singh

Ravi Sharma

Baldev Singh Sahota