ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੰਮਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ

Read more

ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆ ਵਿੱਲੋ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਵਿਰਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ

ਅੱਜ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆ ਵਿੱਲੋ ਕੰਮਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਿਹਤ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਿਰਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ

Read more